Praktijk Daphne Mahu
Psychologie in de praktijk Zeeuws-Vlaanderen

Privacy, veilig communiceren en overige

Privacy

In therapie gaan betekent dat je jezelf van je kwetsbare kant zult laten zien. Je gaat je binnenwereld verkennen en spreekt met je therapeut over moeilijke onderwerpen die je normaal gesproken waarschijnlijk niet zo makkelijk deelt met anderen. Hiervoor is het uiterst belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat er zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Als toegepast psycholoog en ggz-agoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, hetgeen betekent dat alle informatie die je geeft niet gedeeld mag worden met derden zonder dat je daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ik ben verplicht mij te houden aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten. Je rechten zijn onder meer vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je leest hier meer over op de website van de LVVP.


Veilige communicatie
In de praktijk maak ik gebruik van veilige communicatie via zorgmail secure e-mail en de beveiligde chatfunctie in het cliëntenportaal. Je wordt hier bij aanmelding verder over geïnformeerd. Op deze manier probeer ik de veiligheid van mailverkeer te optimaliseren. Ik adviseer je dringend om geen privacy gevoelige informatie te versturen via de gewone e-mail. Gebruik hiervoor het cliëntenportaal of een reply op een door mij geïnitieerde conversatie via zorgmail secure email.


Leveringsvoorwaarden Stichting 1nP

Voor meer informatie over de leveringsvoorwaarden klikt je hier. Zie ook de bijlage onder aan deze pagina.


Kwaliteitsstatuut
Hier kun je het kwaliteitsstatuut van Stichting 1nP/Parnassia inzien. Zie ook bijlage onder aan deze pagina.


Leveringsvoorwaarden 1nP

Kwaliteitsstatuut